Security in de cloud en on-premise vereist steeds meer kennis en flexibiliteit in security oplossingen. Een goede eerste fase in het aanpakken van het vraagstuk in consultancy. U kunt onze consultants inhuren voor verschillende soorten adviezen. Hiervoor hebben wij ook eigen diensten ontwikkeld, zoals de security gap analyse.

Multicloud securtiy advies

Security gap analyse

Security Maturity Assessment op basis van een best practise standaard of specifiek geldend beleid, inclusief risico's, aanbevelingen en budgetindicatie.

Lees verder
Security budgetroadmap

Roadmap van securitymaatregelen inclusief budgetindicatie.

Workshop multicloud security strategie

Interactieve presentatie en whiteboardsessie met het doel een multicloud securitystrategie toe te passen op de organisatie.

Lees verder
(Multicloud) security design

Opstellen van een security architectuur design voor on-premise, datacenter, SaaS (O365, Salesforce, etc.), private cloud, public cloud en PaaS omgevingen.

Lees verder
Security feasibility study

Haalbaarheidsstudie van een security roadmap getoetst aan functionele, technische, financiële, tijd kritische, organisatorische en juridische factoren.

Lees verder
Security kostenreductie analyse

Organisatie brede analyse van geïmplementeerde securitymaatregelen en het advies voor consolidatie, optimalisatie en kostenreductie.

Lees verder
Security productvergelijk

Onderling vergelijk tussen technische securitymaatregelen en producten middels een markt en technische analyse.

Security offerte / RFP analyse

Onderlinge en absolute analyse van offertevoorstellen en formele tenders op basis van vereisten, wensen, volledigheid, technische haalbaarheid, prijs en kwaliteit.

Lees verder

Multicloud security assessment

Office 365 / Microsoft 365 security assessment

Security risico analyse op basis van de Office 365 of Microsoft 365 modules, inclusief prijs- en functionaliteitsvergelijk met alternatieve derde partij add-on security producten.

Lees verder
Office 365 / Microsoft 365 security healthcheck en verbeterplan

Office 365 of Microsoft 365 product specifiek security technisch onderzoek naar onder andere: versie, productwerking en securityconfiguratie, inclusief geschreven advies ter verbetering van de security technische werking.

Lees verder
Product security healthcheck en verbeterplan

Product specifiek security technisch onderzoek naar onder andere: patchversie, productwerking en securityconfiguratie, inclusief geschreven advies ter verbetering van de security technische werking.

Lees verder
AWS-security en compliance assessment

AWS specifiek technisch onderzoek naar onder andere: gebruik, securityconfiguratie, productwerking, inclusief advies ter verbetering van de security-technische werking op basis van AWS en industrie best practices.

Lees verder
Azure-security en compliance assessment

Azure specifiek technisch onderzoek naar onder andere: gebruik, securityconfiguratie, productwerking, inclusief advies ter verbetering van de security-technische werking op basis van Azure en industrie best practices.

Lees verder
Data discovery en risk assessment

Discovery en risicoanalyse van data in on-premise, datacenter en cloud-omgevingen op basis van de gevoeligheid, ownership, toegangsrechten en relevantie voor een organisatie.

Lees verder
Shadow IT discovery en risico assessment

Rapportage en risicoanalyse van het courante shadow IT internetverkeer van gebruikers over een bepaalde gemeten periode.

Lees verder
Web application security scan

Geautomatiseerde externe penetratietest specifiek om kwetsbaarheden in webapplicaties op te sporen en te kwalificeren.

Lees verder
Interne penetratietest

Penetratietest uitgevoerd door een securityspecialist van binnenuit een netwerk om security kwetsbaarheden op te sporen en te kwalificeren.

Lees verder
Externe penetratietest

Penetratietest uitgevoerd door een securityspecialist van buitenaf een netwerk om security kwetsbaarheden op te sporen en te kwalificeren.

Lees verder
Vulnerability detection scan

Eénmalige geautomatiseerde scan van netwerkcomponenten voor het opsporen en kwalificeren van specifieke productkwetsbaarheden.

Lees verder
Network data breach detection

Rapportage en risicoanalyse van intern netwerkverkeer om potentiële security inbreuken en risico's op te sporen en te kwalificeren over een bepaalde gemeten periode.

Lees verder

AVG / GDPR privacy- en securitybeleid

AVG / GDPR workshop

Workshop door privacy-specialisten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming met uitleg over de risico's, eisen, meldplicht en de beste aanpak.

Lees verder
Privacy Impact Assessment

Analyse van de privacy-risico’s rond werkprocessen en de bijbehorende gegevensverwerking ten opzichte van de AVG / GDPR-wetgeving.

Lees verder
0-meting AVG / GDPR

Analyse om inzicht verkrijgen in de huidige status van informatiebeveiliging binnen de organisatie ten opzichte van de AVG / GDPR.

Lees verder
Privacy- en securitybeleid

Adviseren en opstellen van een privacy- en securitybeleid voor een organisatie.