Tijdens een vulnerability assessment (onderzoek naar kwetsbaarheden) worden verscheidene aspecten van de huidige situatie van de netwerkinfrastructuur en applicaties grondig onderzocht op veiligheid, kwetsbaarheden en configuratiefouten. Met behulp van dit audit type wordt inzicht verkregen in de mate waarin bepaalde bedrijfsgegevens een risico lopen om gecompromitteerd te raken. Een assessment is altijd een momentopname van de beveiligingssituatie van de infrastructuur. Het doel van het assessment is om kennis te verkrijgen van en inzicht te verwerven in:

  • Mogelijke van bedreigingen voor de IT-infrastructuur
  • Het risico dat die bedreigingen werkelijkheid worden
  • De directe en indirecte kosten die het gevolg kunnen zijn van een gecompromitteerde beveiliging
  • Preventiemaatregelen die genomen kunnen worden
  • Producten en toepassingen die geïmplementeerd kunnen worden ter verkleining van de risico’s

De External Vulnerability Assessment (EVA) van Amitron is een adviesdienst, waarbij een consultant alle actieve externe netwerkcomponenten zoals publieke servers, firewalls, routers en filtersystemen gaat testen. Aan de hand van de resultaten van deze testen is het mogelijk de kwetsbaarheden en daarmee dus de risico's van externe aanvallen op het bedrijfsnetwerk of database in kaart te brengen.


Datasheet downloadenGesprek met een consultant inplannen

Meer weten?