Uw netwerkinfrastructuur grondig onderzocht op veiligheid, kwetsbaarheden en configuratiefouten.

Bij een vulnerability assessment (assessment van kwetsbaarheden) worden diverse aspecten van de huidige situatie van de netwerkinfrastructuur grondig onderzocht op veiligheid, kwetsbaarheden en configuratiefouten. Met behulp van dit type audit kan meer inzicht worden verkregen in de mate waarin bepaalde bedrijfsgegevens een risico lopen om gecompromitteerd te raken. Naast een audit van (interne) technische componenten, wordt er bij een Internal Vulnerability Assessment (IVA) ook sterk de nadruk gelegd op de toetsing of opzet van een informatiebeveiligingsbeleid.

IVA

De interne security audit geeft een goed beeld van de bedreigingen waar een bedrijf vanuit de eigen organisatie mee te maken kan krijgen. Bij een interne kwetsbaarheidsscan wordt het eigen netwerk, het zogenaamde Local Area Network (of LAN) en eventuele koppelingen naar sublocaties door middel van Virtual Private Networking (of VPN), getoetst op beveiligingslekken en vergeleken met het informatiebeveiligingsbeleid.

Een ervaren consultant onderwerpt alle actieve netwerkcomponenten zoals endpoints (werkstations, laptops, Smartphones e.a.), servers, routers, switches en eventueel andere IP gerelateerde toepassingen aan een uitgebreide test. Aan de hand van de resultaten van deze test is het mogelijk de kwetsbaarheden en daarmee dus de risico’s in het bedrijfsnetwerk aan te geven. Met deze audit- en adviesdienst ondersteunen wij uw organisatie bij het maken van een complete netwerkbeveiligingsinfrastructuur en een informatiebeveiligingsbeleid.

Daarbij adviseren wij u omtrent de organisatie, planning, risico-inventarisatie en productkeuze en voeren een implementatietoetsing uit. Wij bieden nazorg in de vorm van regelmatige check-ups en de opzet van een informatiebeveiligingsbeleidsplan.

Datasheet downloaden

Gesprek met een consultant inplannen

Meer weten?