Privacyverklaring en cookiebeleid van Amitron

09.04.2024

Privacy en het zorgvuldig omgaan met en beschermen van uw persoonsgegevens staan hoog in het vaandel bij Amitron. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe wij deze zorgvuldig beschermen en gebruiken. Als u vragen heeft, of u wil weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met info@amitron.nl

Persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende gegevens op onze website: IP-adres, sociale ID, cookie-ID en surfgedrag.

We verzamelen de volgende gegevens na contact via het contactformulier: Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, contactgeschiedenis, en indien verder, bijgevoegde documenten, adresgegevens en verstrekte bedrijfsgegevens.

Wij verwerken de informatie om te antwoorden op uw e-mails en vragen en zullen de gegevens niet langer bewaren dan nodig. Onze verwerking is gebaseerd op de volgende doeleinden.

 • Toestemming
 • Contract (of gegevens die nodig zijn voorafgaand het aangaan van een contract)
 • Legitieme belangen
Voor- en achternaam

Deze gegevens gebruiken wij om u goed aan te spreken als wij u een e-mail terugsturen of wanneer wij u bellen aan de hand van uw vragen of interesse in Amitron.

E-mailadres

Uw e-mailadres gebruiken wij om u een bericht terug te sturen en uw mogelijke vragen te beantwoorden.

Telefoonnummer

Mocht u uw telefoonnummer achterlaten en toestemming geven om gebeld te worden, dan zullen wij u bellen om uw vraag te beantwoorden of meer informatie te geven over onze beveiligingstoepassingen.

Gespreksgeschiedenis

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt of in een telefonisch gesprek uw vragen doorgeeft, zullen wij een verslag van de vragen en de inhoud van het gesprek noteren in ons beveiligde klantsysteem. Op deze manier zijn wij altijd op de hoogte van uw situatie als u opnieuw belt en kunnen wij uw vragen op een goede manier beantwoorden.

Documenten

De bijgevoegde documenten gebruiken wij om een idee te krijgen van de huidige ICT beveiliging van uw bedrijf en u goed te kunnen adviseren. De documenten die u toevoegt kunnen bedrijfsgevoelige informatie bevatten en daar zullen wij zorgvuldig mee omgaan.

Uw gegevens bewaren wij tot twee jaar na het laatste contact via het contactformulier. Als u met ons samenwerkt dan zullen de gegevens voor een periode voor zeven jaar bewaard worden. Mocht u eerder uw gegevens willen verwijderen uit onze systemen dan kunt u contact met ons opnemen voor inzage, rectificatie en/of verwijdering. Meer informatie daarover staat onderaan deze privacyverklaring.

Geautomatiseerde besluitvorming

Amitron neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

Delen van persoonsgegevens door Amitron met derden

We delen jouw persoonsgegevens met onze business partners Trend Micro, Fortinet, Gemalto, Exagrid, Dell EMC, Veeam, Netwrix, dmarcian, AlienVault, Beyond Security en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken.

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens Amitron, met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn: o.a. websitebouwer Kreatif Klub, Amazon WebServices, diensten van Google en Microsoft.

Hoe Amitron persoonsgegevens beveiligt

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als uw het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@amitron.nl

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kan uw zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met username en password
 • Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord.
 • Alle medewerkers van Amitron die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met jouw gegevens.
 • DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Onze organisatie is zo ingericht dat laptops, USB’s en andere dragers van persoonsgegevens nooit onbemand achtergelaten worden of door een onbevoegde kan worden gebruikt.
 • Door middel van een clean desk policy en het op de juiste wijze vernietigen van oude documenten zullen er geen persoonsgegevens rondslingeren.

Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. Wij informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer de website of werkwijze verandert, zijn wij in sommige gevallen genoodzaakt om ook de privacyverklaring aan te passen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen via bijvoorbeeld de e-mail.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wil weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kan u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Intrekken van toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Verstuur nooit zomaar uw legitimatie zonder het afdekken van uw pasfoto en BSN-nummer.

Vragen of Feedback

We controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres info@amitron.nl onder vermelding van privacy.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan is er het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. op www.autoriteitspersoongegevens... leest u hoe u een klacht moet indienen.

Gebruik van cookies

Als u rondkijkt op de website van Amitron worden er ‘’cookies’’ geplaatst. Deze cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Er zijn verschillende soorten cookies: functionele, analytische en tracking cookies. Een lijst van alle cookies die wij plaatsen kunt vinden in ons cookies-overzicht. Hieronder in het kort een uitleg over de verschillende soorten cookies.

Functionele cookies

Dit zijn de cookies die nodig zijn om de website goed te laten draaien.

Analytische cookies (Analystische cookies worden momenteel niet gebruikt.)

Dit zijn de cookies die ons vertellen hoeveel mensen op onze website komen, welke pagina’s zij bezoeken en waar zij op klikken. Deze cookies zijn gekoppeld aan uw IP-adres en computer.

Tracking cookies (Tracking cookies worden momenteel niet gebruikt.)

Tracking cookies worden alleen geplaatst als u toestemming geeft. Tracking cookies zijn cookies van onder andere derde partijen die volgen op welke andere websites u nog meer zit. Hiermee kunnen deze partijen zien welke interesses u heeft en u gerichte aanbiedingen geven.

Cookies van derden

Cookies van derden die gebruikt worden op Amitron zijn:

Google Analytics (analytische cookies) (Analystische cookies worden momenteel niet gebruikt.)

Voor de website statistieken gebruikt Amitron Google Analytics. Google Analytics is een product van Google. Een Amerikaans bedrijf dat voldoet aan de zogeheten Privacy Shield. Dat betekent dat de persoonsgegevens verzameld worden via Google Analytics op eenzelfde goede wijze beschermd worden als in Europa verplicht is.

Lijst van codes van de cookies

Cookie

Doel

Soort cookie

Bewaard voor

IS4BOX

Bijhouden van sessie informatie

Functionele cookie

12 maanden

IS4SSN

Bijhouden van sessie informatie

Functionele cookie

12 maanden

_ga

Bijhouden van statistieken over het algemene gebruik van onze website.

Functionele cookie

12 maanden

_gid

Bijhouden van statistieken over het algemene gebruik van onze website.

Functionele cookie

12 maanden

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kan uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u deze cookies in uw browser uitzet, kan u misschien niet meer van alle functionaliteiten van Amitron gebruik maken en embedded content kan niet meer getoond worden. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van de site tegenvalt.