Waarom?

Voor de meeste IT organisaties is het ronduit lastig om te bepalen waarom, hoeveel, wanneer en waaraan budget moet worden gealloceerd voor een efficiënte en optimale IT security. IT security is complexe materie waarbij de vele bestaande security leveranciers hun specifieke producten proberen te positioneren, maar waarin de relevantie en context bij de klant vaak ontbreekt. Vaak ontbreekt een concreet implementatie-, roadmap en kostenkader vanuit een uitgewerkt IT security beleid of officiële security standaarden.

Wat is het?

De Amitron Security gap analyse is een onafhankelijk advies met een:

  • Nulmeting en scoringspercentage op basis van de huidige IT security ten opzichte van een set maatregelen of standaard
  • Risicobepaling en managementoverzicht over de missende maatregelen in de huidige IT security
  • Kostenindicatie om budget op basis van risico beargumenteerd te kunnen alloceren
  • Overzicht van te nemen maatregelen voor het efficiëntste te bereiken resultaat
  • Een overzicht van te nemen maatregelen voor het snelste te bereiken resultaat

Wat krijg ik?

Een uitgebreid security audit en advies document met een kwalificatiescore op basis van het huidige beveiligingsniveau inclusief verbeterpunten. Afhankelijk van de gekozen versie behandelt het rapport 65 tot 138 punten.

De volgende Security gap analyses zijn verkrijgbaar:

  • Amitron Best Practises
  • ISO27001
  • NEN 7510/NTA7516
  • BIO

Datasheet downloaden

Gesprek met een consultant inplannen

Meer weten?