Bescherm uw e-mailcommunicatie tegen financiële en reputatieschade

Twijfelt u regelmatig over de betrouwbaarheid van e-mails in uw inbox. Maak ‘correct’ e‑mailverkeer vrij van spam en phishing de norm met DMARCSaaS™.

Elke organisatie gebruikt e-mail, echter is dit ook een van de meest foutgevoelige communicatiemethoden. Er zitten namelijk een aantal kwetsbaarheden in het originele ontwerp van het e-mail communicatiesysteem, waardoor organisaties kans lopen op reputatieschade en financiële risico’s. Krijg weer vertrouwen in uw e-mail met DMARCSaaS™. DMARCSaaS™helpt u op een geautomatiseerde manier deze zwakheden en risico’s eenvoudig te ondervangen.

E-mailrisico’s

  • CEO-fraude
  • Spookfactuur
  • Attorney Impersonation
  • Persoonlijke gegevensdiefstal
  • E-mail reputatatie / SPAM blacklist
  • Uw klanten ontvangen phishing en schadelijke e-mails

Stay in control and secure your communication with DMARCSaaS™

DMARCSaaS™

DMARCSaaS™ is een geautomatiseerde workflow service voor het inrichten, monitoren en beheren van drie bekende toegepaste e-mail authenticatie technieken voor het inkomende en uitgaande e-mailverkeer: SPF, DKIM en DMARC. Hiermee worden de bovenstaande e-mail risico’s voorkomen. DMARCSaaS™ bestaat uit een inrichtingsperiode en een monitoringsperiode.

Speerpunten DMARCSaaS™

  • Verbetert e-mail authenticatie voor in- en uitgaande e-mail
  • Blokkeert phishing, BEC en CEO fraude
  • Verhoogt e-mail deliverability
  • Voorkomt CEO-fraude

Achterliggende technologie (SPF, DKIM en DMARC)

De authenticiteit van de e-mail wordt eerst vastgesteld aan de hand van SPF en DKIM.

SPF is een authenticatie techniek om te controleren of een mailserver (IP-adres) gemachtigd is om e-mail voor een specifiek domein te verzenden. SPF is een belangrijke ondersteunende factor om te verifiëren welke verzendinfrastructuur, e-mail namens uw domein mag verzenden en heeft direct invloed op de e-mail deliverability.

DKIM is een andere authenticatie techniek die de ontvanger toestaat om te verifiëren of het e-mailbericht daadwerkelijk verstuurd is door de eigenaar van het e-maildomein. Bij het verzenden van een e-mail wordt deze ondertekend met een privésleutel en vervolgens gevalideerd op de ontvangende mailserver met behulp van een openbare sleutel die zich in de publieke DNS bevindt. DKIM biedt sterke e-mailbeveiliging, omdat DKIM-handtekeningen (in tegenstelling tot SPF) doorsturen kunnen overleven.

DMARC is een protocol dat wordt gebruikt voor e-mailvalidatie, beleid en rapportage. Met DMARC kan de eigenaar van een maildomein aangeven wat er met niet-authentieke e-mail vanaf zijn domein moet gebeuren. DMARC biedt tevens rapportage mogelijkheden, zodat de legitieme en niet-legitieme uitgaande e-mailstromen gedocumenteerd worden.

De ontvangende partij kan middels een DNS lookup het beleid van de afzender volgen. Dit maakt DMARC een belangrijk wapen tegen e-mailphishing. Een visie die ook gedeeld wordt door de Nederlandse overheid, die DMARC verplicht voor alle overheidsinstanties:

Op alle overheidsdomeinnamen moet DMARC worden toegepast, ook op domeinen waarvan niet wordt gemaild, én op alle mailservers waarmee de overheid e-mail ontvangt
- Bart Knubben (Adviseur intern- en beveiligingsstandaarden - Het Bureau Forum Standaardisatie
) -

Laat onze consultants u begeleiden in het stap voor stap inrichten en monitore van SPF, DKIM en DMARC.

Datasheet