GDPR is een afkorting voor General Data Protection Regulation. In Nederland wordt de GDPR ook wel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd. Binnen alle landen van de Europese Unie is deze verordening van toepassing. De GDPR is bedacht om de gegevens van EU-burgers te beschermen. Sinds deze nieuwe regelgeving is ingevoerd moeten bedrijven extra zorgvuldig omgaan met de gegevens van hun klanten. Als een bedrijf zich niet aan de regels van het GDPR houdt, dan kan dit tot ontzettend hoge boetes leiden. Een organisatie kan over het algemeen maximaal een boete van 20 miljoen krijgen voor het niet nakomen van deze regels. Gaat het om een bedrijf met een grote jaaromzet? Dan kunnen de boetes oplopen tot maximaal 4% van de toale jaaromzet. Het grootste bedrag zal in dit geval tellen. GDPR Maastricht.

Bij Amitron helpen wij bedrijven om aan de GDPR te voldoen. Een bedrijf moet verschillende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens van klanten goed beschermd zijn. Zo mogen persoonlijke gegevens bijvoorbeeld niet zonder toestemming geregistreerd worden. Om er zeker van te zijn dat er aan de regelgeving voldaan wordt, kan een bedrijf een expert laten komen. De specialisten van Amitron controleren of er aan de regels van de GDPR wordt voldaan. Indien dit niet het geval is, zoeken wij samen met het bedrijf naar een oplossing.

GDPR Maastricht

Twijfelt u of er binnen uw bedrijf aan de regels van de GDPR voldaan wordt? Dan kunt u contact opnemen met de specialisten van Amitron. Onze specialisten helpen u bij het controleren van de regels. Merken onze specialisten dat u niet aan de regelgeving voldoet? Dan helpen wij u om dit op orde te krijgen. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld voorlichten over de regels. Bovendien kunnen wij ook preventieve maatregelen nemen om hackers buiten de deur te houden. Het is immers zeer belangrijk dat de gegevens van uw klanten goed beschermd worden. Onze specialisten zullen IT-oplossingen bedenken voor de problemen binnen uw bedrijf.

Een breed netwerk

Amitron heeft veel ervaren IT-specialisten in dienst. Daarnaast hebben wij een breed netwerk en werken wij samen met veel andere specialisten. Zo werken wij onder andere samen met juristen en ethical hackers. Op deze manier kunnen wij in al uw wensen voorzien. Hebben wij intern geen specialisten die het probleem kunnen oplossen? Dan hebben wij in ons partner-specialistennetwerk altijd wel een expert die u kan helpen. Op deze manier kan een bedrijf er zeker van zijn dat het inschakelen van Amitron tot een oplossing leidt.

Andere diensten

Behalve dat wij bedrijven helpen om aan de regels van de GDPR te voldoen, bieden wij ook veel andere diensten aan. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld helpen met het installeren van anti-malware software op het netwerk van het bedrijf. Op deze manier voorkomt u dat er

gegevens kunnen lekken dankzij een virus. Bent u benieuwd naar hoe onze IT-oplossingen eruit zien? Dan krijgt u meer duidelijkheid op de pagina “diensten en oplossingen”. Hier leest u wat voor IT-oplossingen Amitron u te bieden heeft.

GDPR

Contact