T +31 (0)10 8700 150 E info@amitron.nl
Twitter
Image1

PublicatiesBYOD: toestaan en controleren
Er blijkt bij veel bedrijven, tot schrik van de it-beheerder, veel meer privé-apparatuur te zijn op aangesloten op het netwerk en gebruik te maken van applicaties dan verwacht. Het betreft hier meestal smartphones en een enkele laptop. Meestal uit persoonlijke voorkeur of om een hype te volgen.

De werknemer wil graag privé en zakelijk consolideren op één apparaat om niet met twee devices rond te hoeven lopen. Uiteraard gebruikmakend van de nieuwste modellen en niet de oude opgelegde spullen van de baas. En als u een keer met de nieuwste iPhone of een Android telefoon hebt gewerkt, dan begrijpt u wellicht ook waarom.

Op de vraag of gebruik van privé-apparatuur de efficiëntie op de werkvloer positief beïnvloedt is het antwoord: niet direct. Als de werkgever met apparatuur aankomt met dezelfde mogelijkheden, dan is er qua functionaliteit en werkbaarheid geen verschil, hoogstens werkt het privé-apparaat prettiger. Misschien dat de werknemer eerder geneigd is ook buiten kantooruren zakelijke berichten te behandelen als hij alle berichten op één apparaat ontvangt, maar het is twijfelachtig of dat zo’n grote invloed zal hebben. De bereidwilligheid om buiten de kantooruren zakelijke activiteiten op te pakken is sterk afhankelijk van de persoon in kwestie.

Nee, je zult de mogelijke winst eerder in de hoek moeten zoeken van het tevreden maken of houden van de werknemers en hiermee indirect een efficiëntieslag maken. Een bedrijf is ‘modern/hip’, zodra het privé-apparatuur toestaat op de werkvloer of via een budgettoekenning zelfs aanmoedigt, in plaats van centraal te bepalen wat de werknemer mag gebruiken. Een werknemer stelt keuzevrijheid over het algemeen erg op prijs. Net zoiets als kies/breng je eigen auto, kies je eigen pensioen of het ‘cafetariamodel’. Gemotiveerd personeel creëert in potentie betere en efficiënter werkende werknemers. Directe efficiëntieslagen zijn op het bedrijfseconomische vlak wel te verwachten. Centrale onderhandelingen en inkoop van apparatuur of verzekeringen zijn bij BYOD niet nodig en aan de interne helpdesk wordt minder gevraagd. BYOD-gebruikers worden geacht deze zaken min of meer allemaal zelf te regelen.

Gebruikers zijn daarnaast geneigd netter om te gaan met privé-spullen dan met die van de werkgever. Dit is wederom ook geen zwart-wit verhaal. Een werknemer die zijn privé-smartphone kwijtraakt, zal toch een vervanger nodig hebben om te kunnen werken. Wie betaalt dat? Hoe zit het met de juridische verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld de data en de beveiliging ervan op dergelijke devices? Moet de werkgever dat dan wel weer centraal regelen en controleren? Daarmee zou de gekozen vrijheid weer op een hellend vlak komen te staan.

Bedreigingen
Is de ict-infrastructuur van de organisatie voldoende beveiligd tegen de eventuele bedreigingen van BYOD? In deze context zijn bedreigingen niet direct gerelateerd aan het type hardware dat gebruikt wordt. Het gaat meer om het eigendom en bescherming van de aanwezige data. Als een organisatie momenteel geen bescherming biedt in zijn bedrijfs-it-infrastructuur, dan is de vraag of introductie van privé-apparatuur dat zal veranderen. Dit is wellicht wederom een juridisch aspect over risico's van activiteiten die door een privé-persoon worden uitgevoerd op een apparaat dat ook geliëerd is aan een organisatie.

Een bedrijf zal moeten kiezen hoe het zijn applicaties wil aanbieden met betrekking tot privé-apparatuur. Er zijn tegenwoordig oplossingen om zogenaamde ‘bubbles' te creëren, gebruik te maken van server-based computing of zelfs devices te virtualiseren om een afgesloten zakelijke omgeving te creëren op een privé-apparaat, die inhoudelijk bepaald is door de organisatie zelf. Veel technische en juridische aspecten worden daarmee wellicht ondervangen. Een ander voordeel is dat beveiligingsoplossingen hiermee centraal op een datacenter uitgevoerd kunnen worden, buiten de invloedsfeer van de gebruiker. Praktisch gezien kan er eventueel ook vrij eenvoudig ‘meegelift' worden op de huidige interne virtual dekstop-implementaties. Sommige van dergelijke oplossingen eisen wel een continue netwerkkoppeling met de organisatie, omdat de data voornamelijk alleen in datacenters staan.

Andere oplossingen gaan juist meer in de richting van een volledige centrale controle over het apparaat, met patchmanagement, antimalware, encryptie, etc. Dit is een andere methode, maar de vraag is of de werknemer dit op prijs stelt, omdat het bedrijf dan centrale controle heeft over privé-bezit.

Het scheelt per organisatie en diens wens/beleid welke richting op gedacht dient te worden. Er bestaat met betrekking tot BYOD geen ‘silver bullet'. Geen enkele leverancier heeft een perfecte oplossing of een ‘one-size-fits-all'. Ze redeneren logischerwijs voornamelijk vanuit hun eigen software.Mobiele antimalware
Welke methode een bedrijf ook kiest om zijn infrastructuur te beschermen, het is tegenwoordig altijd raadzaam om een antimalware-product te installeren op een mobiel apparaat. Met de toename van het aantal malware-bedreigingen van tegenwoordig, die ook hun weg vinden naar smartphones is, wordt deze behoefte groter. Als een organisatie hier controle op wil uitoefenen, is het raadzaam corporate antimalware-oplossingen te implementeren of persoonlijke, individuele antimalware-licenties ter beschikking te stellen vanuit de organisatie. Hierbij gaan we ervan uit dat een Nederlandse gebruiker een gratis antimalware-product altijd op prijs stelt en ook zal gebruiken.

Via cloud security-diensten kan het web- en mailverkeer van privé-apparatuur gescand worden buiten de corporate gateway-beveiligingsoplossingen om. Dit kan een organisatie aanbieden aan gebruikers vanuit het oogpunt om ‘gratis' privé-apparatuur en de medewerkers te beschermen, en indirect de organisatie zelf, zonder opzichtelijke bemoeienis vanuit de organisatie. BYOD, je hoeft er niet meer van te schrikken.Read more: www.computable.nl
« vorige pagina
Stel hier uw vraag

Quotes van klantencdv.jpg
Het is ons beleid om samen te werken met de hoogst gecertificeerde Trend Micro Partner in Nederland


Cees de Vos - ICT Director
AKD

ContactAmitron B.V.
Maasstraat 15
3016 DB Rotterdam
The Netherlands

T: +31 (0)10 8700 150
E: info@amitron.nl