Houd controle op Shadow IT met SaaS security

Shadow IT vormt een grote bedreiging voor de beveiliging van uw bedrijfsinformatie. Dit controle verlies kan leiden tot datalekken, reputatieschade en financiële gevolgen (boetes). Bij Amitron bent u aan het juiste adres om hier grip op te krijgen. Wij kunnen u helpen met het tractie houden op het beheren, configureren (inrichten), updaten, trainen voor- en beleid van security oplossingen. Dit kunnen we zowel adviserend als uitvoerend doen.

Shadow IT security is onderdeel van onze managed Service: SaaS Security. Binnen deze dienst bieden wij support, advies en controle rapportages voor verschillende SaaS applicaties. Dit kunt u afnemen door middel van een service contract. Het voordeel van SaaS security is dat u de beveiliging voor al uw SaaS applicaties binnen één service geregeld heeft.

Shadow IT

Shadow IT omvat alle IT binnen organisaties die niet officieel is goedgekeurd. Het risico van shadow IT is dat werknemers gevoelige bedrijfsgegevens opslaan en verwerken in cloud applicaties die niet door de IT-afdeling worden beheerd of gecontroleerd. Hierdoor vormt geen goede beheersing van Shadow IT een grote bedreiging voor de beveiliging van gevoelige bedrijfsinformatie. Waardoor u bij een slechte grip op de Shadow IT kans loopt op datalekken en reputatieschade. Wanneer dit in grote aantallen gebeurd kunt u zelfs financiële schade oplopen door middel van boetes die opgelegd worden door de branche of overheid.

Amitron SaaS Security oplossing voor Shadow IT

Amitron heeft verschillende oplossingen ontwikkeld om de Shadow IT binnen uw organisatie te managen:

  • Detecteert werknemers die toegang proberen te krijgen tot risicovolle niet-geautoriseerde cloud applicaties voor zakelijke doeleinden.
  • Blokkeert een selectie of alle niet goedgekeurde cloud applicaties.
  • Adviseert (optie) werknemers real-time middels een pop-up dat de cloud applicatie waar ze toegang tot proberen te krijgen, is niet toegestaan. Vervolgens wordt een toegestaan alternatief aangeboden ("coaching") zonder een harde blokkade.
  • Controleert of data geüpload wordt naar risicovolle niet-geautomatiseerde cloud applicaties om datalekken te voorkomen.

Meer informatie over Shadow IT?