Waarom?

IT security is complexe materie waarbij het bij veel organisaties aan kennis, ervaring en personeel ontbreekt voor het juiste beheer en securitymanagement van de aanwezige security producten of diensten. De IT beheer organisaties willen zich meer richten op hun eigen primaire proces en het security onderhoud overlaten aan de security en productspecialisten.

Wat is het?

Amitron biedt verschillende support- en servicecontracten, complementair aan het huidige kennis- en ervaringsniveau binnen uw organisatie. Deze contracten zijn op basis van een Service Level Agreement (SLA).

Wat krijg ik?

product engineering support

  • Product implementaties en configuraties
  • Product health checks

security consultancy support

  • Security Audits: O365, public cloud, security gap analyses
  • Security onderzoeken, CISO securityplan en roadmapadvies

product services

  • Servicedesk
  • Comanaged

security services

  • Comanaged XDR
  • Managed 24x7 XDR
  • CIRT

Amitron IT Security Service Mantel Overeenkomst (ITSSMO)

Amitron werkt met overkoepelende IT Security Service Mantel Overeenkomsten (ITSSMO). Afgenomen Amitron producten en services worden ondergebracht onder één overkoepelend security contract, met deelovereenkomsten per afgenomen securityoplossing of service. In een ITSSMO zijn alle afspraken over de securityonderdelen vastgelegd in één contract. Zoals bijvoorbeeld: SLA afspraken, support en services vormen, prijs- en kortingsgaranties. Een Amitron ITSSMO maakt verlengingen, uitbreidingen en andere aanpassingen efficiënter.


Datasheet Amitron support en services downloaden


Bijlage Amitron support en services downloaden


Gesprek met een consultant inplannen

Meer weten?