Waarom?

IT security is complexe materie waarbij het bij veel organisaties aan kennis, ervaring en personeel ontbreekt voor het juiste beheer en securitymanagement van de aanwezige security producten of diensten. De IT beheer organisaties willen zich meer richten op hun eigen primaire proces en het security onderhoud overlaten aan de security en productspecialisten.

Wat is het?

Amitron biedt verschillende support- en servicecontracten, complementair aan het huidige kennis- en ervaringsniveau binnen uw organisatie. Deze contracten zijn op basis van een Service Level Agreement (SLA).

Wat krijg ik?

product engineering support

 • Product implementaties en configuraties
 • Product health checks

security consultancy support

 • Security Audits: O365, public cloud, security gap analyses
 • Security onderzoeken, CISO securityplan en roadmapadvies

product services

 • Servicedesk
 • Comanaged

security services

 • Comanaged XDR
 • Managed 24x7 XDR
 • CIRT

Amitron IT Security Service Mantel Overeenkomst (ITSSMO)

Amitron werkt met overkoepelende IT Security Service Mantel Overeenkomsten (ITSSMO). Afgenomen Amitron producten en services worden ondergebracht onder één overkoepelend security contract, met deelovereenkomsten per afgenomen securityoplossing of service. In een ITSSMO zijn alle afspraken over de securityonderdelen vastgelegd in één contract. Zoals bijvoorbeeld: SLA afspraken, support en services vormen, prijs- en kortingsgaranties. Een Amitron ITSSMO maakt verlengingen, uitbreidingen en andere aanpassingen efficiënter.

Servicedesk

Amitron servicedesk biedt de afnemer tweede- en derdelijns servicedesk support op productniveau. Een aangemeld supportvraag wordt door de productspecialisten van Amitron opgelost. Support wordt door gekwalificeerde Nederlandstalige consultants geleverd. Amitron biedt drie servicedesk niveaus;

 • Silver
 • Gold
 • Platinum

Comanaged

De reactieve servicedesk kan uitgebreid worden naar een proactieve comanaged service. Amitron ontzorgt hiermee de IT-beheerafdeling met een vergaande proactieve beheerondersteuning. Een comanaged service leidt tot het vergaand verminderen van de dagelijkse beheerdruk en de vereiste productkennis bij de IT-beheerafdeling, zonder dat dit ten koste gaat van de controle en regie. Amitron en de afnemer zetten zich gezamenlijk in voor het probleemloos laten functioneren van de producten die onderdeel zijn van het comanaged servicecontract. Periodiek voeren Amitron productspecialisten een technisch onderzoek en securityaudit uit op de producten. De bevindingen en securityadviezen worden vastgelegd in schriftelijke rapportages. De afnemer blijft zelf eindverantwoordelijk voor de regie, dagelijks operationeel beheer en configuratie van de producten. Supportvragen worden net als in een servicedesk contract verwerkt binnen de vastgestelde reactie- en hersteltijden.

Comanaged XDR

Met een comanaged XDR service ontzorgt Amitron de IT-beheerafdeling nog verder door naast de beheerdruk ook de securitydruk grotendeels uit handen te nemen. Deze securitydruk ontstaat typisch door gegenereerde security event detecties uit Endpoint Detection en Response (EDR) of Extended Detection and Response (XDR) oplossingen. Amitron securityspecialisten onderzoeken periodiek de nieuwe low, medium en high-critical security event detecties. High critical security event detecties die door de afnemer zelf zijn aangereikt of uit een externe 24x7 XDR monitoring service komen, worden direct via het XDR platform onderzocht en voorzien van een advies of (optioneel) geautomatiseerd gemitigeerd. Als onderdeel van deze service worden ook periodieke technische auditcontroles uitgevoerd op de juiste werking en dekking van het XDR platform. Denk hierbij aan een controle op de agent deployment en de connecties met firewalls en SIEM, zoals Microsoft Azure Sentinel. Een XDR Security Rating benchmark ten opzichte van specifieke branche en best practice doelscores is onderdeel van de service. Amitron installeert en beheert ook een Threat Intelligence Platform voor de afnemer. Dit voegt threat intelligence informatie toe als verrijking op het XDR platform. Deze specifieke comanaged XDR service ontzorgt, verbetert en garandeert de werking van het gehele XDR platform.

Managed 24x7 XDR

De managed 24x7 XDR service bestaat uit een comanaged XDR service uitgebreid met een 24x7x365 bemande XDR security event monitoring service. Securityconsultants pakken hierbij direct 24x7 de high-critical security event detecties op ter onderzoek en overleggen dit met Amitron en/of afnemer. Waar mogelijk wordt mitigatie advies gegeven. High-critical security event detecties kunnen optioneel ook direct of automatisch gemitigeerd worden middels het centrale XDR platform.

CIRT

De Cyber Incident Response Team service breidt de managed 24x7 XDR service verder uit met een incident response team. Forensische onderzoekers en specialisten coördineren en ondersteunen bij een daadwerkelijk cyber security incident. Bijvoorbeeld bij een geconstateerde ransomware uitbraak, datalek of andere cyberaanval. Een forensisch onderzoek zal ingesteld worden om verdere verspreiding van het incident te voorkomen. Adviezen met betrekking tot het herstel vormen onderdeel van de CIRT service. Andere onderdelen zijn het opstellen van een Business Continuity en Cyber Incident Response plan, inclusief het afsluiten van een cybersecurityverzekering.

Meer weten?

Vraag direct een vrijblijvende offerte aan!