De Amitron security budgetroadmap is een rapport dat u inzicht geeft in de te maken kosten op het gebied van IT security. Het aanpakken van de IT security is vaak een gecompliceerd proces, wat verschillende stappen en kosten posten met zich mee brengt. Hierbij kan een security budgetroadmap inzicht geven, daarnaast is dit tevens een goede tool om uw management te overtuigen van de noodzaak van uw project en hierbij gelijk een overzicht te hebben van de te maken kosten.

De Amitron security budgetroadmap wordt afgesloten met de uitgebreide security budgetroadmap rapportage. De vergaarde informatie wordt hierin verwerkt inclusief de kosten indicatie en het plan van aanpak voor het project. In de security roadmap wordt tevens een implicatie indicatie en tijdsindicatie van de ontbrekende security onderdelen opgenomen voor het elimineren van deze beveiligingsrisico's. De security budgetroadmap biedt handvaten voor het opstellen van een realistische planning en het alloceren van het budget.

Amitrons security gap analyse

De Amitron Security Gap Analyse brengt de huidige beveiligingsrisico’s van uw IT omgeving in kaart. De Amitron Security Gap Analyse wordt uitgevoerd door middel van on-site interviews, deze worden afgenomen door een kwalificeerde security consultant.

De Amitron Security Gap Analyse wordt afgerond met het uitgebreide Security Gap Analyse Rapport. De vergaarde (interview) informatie wordt hierin verwerkt, inclusief een adviesmaatregel per geïdentificeerd beveiligingsrisico. In het Security Gap Analyse Rapport wordt tevens een budgetindicatie, implementatie indicatie en tijdindicatie van de ontbrekende security onderdelen opgenomen voor het elimineren van deze beveiligingsrisico’s. Het Security Gap Analyse Rapport biedt handvaten voor het opstellen van een realistische security planning en het alloceren van budget.

De security gap analyse van Amitron bestaat uit vier verschillende onderdelen

Meer informatie over de security roadmap?