Amitron hanteert op basis van haar jarenlange ervaring een eigen pragmatische projectmanagement methodiek. Deze methodiek is deels gebaseerd op Prince2/Agile methodieken, zonder overbodige overlegstructuren en documentatie. We werken in cycli van 1-4 weken, waartussen de tijd wordt genomen om de resultaten te evalueren, bij te sturen en om eventuele restpunten op te pakken. Zodra een cyclus naar tevredenheid is afgerond, kan de volgende cyclus beginnen. Onze methodiek maken we op maat naar aanleiding van de wensen van de opdrachtgever.

Vanuit de beide organisaties (opdrachtgever en Amitron) worden de architecten, beheerders, escalatie managers en belanghebbenden benoemd en opgenomen in het projectteam.


Datasheet downloaden

Meer weten?