Heeft u moeite met het prioriteren van de security agenda? Wilt u weten hoeveel u moet budgetteren op het gebied van security? Of wilt u graag weten hoe het er voor staat op security gebied met je organisatie? Dan kan de product security healthcheck & verbeterplan uitkomst bieden!

Een health check is een grondige analyse van een systeem binnen uw infrastructuur. De huidige configuratie van het systeem wordt in detail in kaart gebracht. Een adviesrapport volgt om het systeem weer up to date te brengen. Naast dit adviesrapport schrijven we ook een verbeterplan waarin we u stap voor stap meenemen naar een veiligere IT omgeving. Wanneer u bij Amitron een support- of service contract afsluit is een healtcheck verplicht voor de acceptatie van de niet door Amitron geïmplementeerde producten.

product security healthcheck & verbeterplan: de 4 fase aanpak

Bij Amitron vinden we kwaliteit en volledigheid heel belangrijk, vandaar dat wij onze product security healthcheck & verbeterplan gefaseerd uitvoeren. Door dit in vier verschillende fase aan te pakken, kunnen wij een grondige aanpak garanderen. Hieronder worden de vier fasen kort beschreven.

Fase 1:

Uw systeem wordt door een consultant onderworpen aan een technische inspectie. Zaken zoals type licenties, globale werking, versienummers, klachten, support cases, compatibiliteit, configuratie en finetuning worden onder de loep genomen en besproken door onze gecertificeerde specialist. Indien urgente zaken worden gevonden, zal er direct advies worden gegeven. Eenvoudige aanpassingen kunnen in overleg direct door u worden uitgevoerd onder de supervisie van de consultant. Hiertoe dient een technische contactpersoon van u beschikbaar te zijn ten tijde van deze inspectie.

Fase 2:

De bevindingen van deze security health check zullen vervolgens op kantoor bij Amitron worden uitgewerkt in een gedetailleerd Nederlandstalig of Engelstalig adviesrapport. Deze documentatie biedt inzicht in hoe uw huidige systeem functioneert, waar uw organisatie risico loopt en hoe u uw huidige systeem kunt optimaliseren. Dit is een definitief rapport dat via de e-mail zal worden verstuurd. Vervolgens kunt u beslissen welke adviezen dienen te worden opgevolgd. Indien na de health check vervolgacties gewenst zijn, kan hiervoor een nieuwe opdracht worden verstrekt voor on-site consultancy(Fase 3).

Fase 3 (optioneel):

U kunt beslissen om de adviezen van de health check zelf uit te voeren of additioneel gebruik te maken van Amitron’s consultants. Additionele inzet van consultants vormt geen onderdeel van de health check.

Fase 4 (optioneel):

Wanneer u gebruik wilt blijven maken van onze technische ondersteuning kunt u een van de servicedesksupportcontracten of servicecontracten van Amitron afnemen. Voor klanten met een Amitron servicedesk supportcontract zullen alle bevindingen van de health check direct worden meegenomen voor nader onderzoek of eventuele escalatie richting de fabrikant.

Meer informatie over de product security healthcheck en verbeterplan?