Door Amitrons jaren lange kennis opbouw en diepgaande specialisatie hebben wij een breed productportfolio opgebouwd. Waardoor wij samen met u altijd een passende oplossing kunnen bedenken, bestaande uit onder meer eigen product ontwikkelingen.

Multicloud security

SaaS Security

Security voor alle gecontroleerde SaaS applicaties, zoals Office 365, en IaaS oplossingen gebruikmakend van antimalware, zero days ATP, DLP, data governance, encryptie en adaptieve authenticatie.

Lees verder
Shadow IT security

Controle op het gebruik van toegestane en risicovolle externe cloud applicaties door gebruikers via security policies en cloud applicatie risicoanalyses.

Lees verder
AWS security

Bescherming van AWS IaaS workloads door middel van: configuratie-kwetsbaarheid analyse en API gedreven automatische host-based antimalware, firewall, IPS en virtual patching.

Lees verder
Azure security

controle en API gedreven automatische host-based antimalware, firewall, IPS en virtual patching.

Single Sign On / IAM / cloud identity

Single Sign On en Identity en Access management voor het gebruik van SaaS en public cloud applicaties.

Multicloud SD application delivery

Multicloud application software-defined delivery met software load-balancing inclusief automation self-service en CI / CD pipeline integratie.

Lees verder
Multicloud encryptie as a service (on-premise, Iaas, Paas, SaaS)

On-demand versleuteling (Opex) van on-premise, IaaS workload en SaaS data met behulp van Hold Your Own Key, Bring Your Own Key en Customer Supplied Encryption Key methodieken.

Lees verder
Salesforce security

Toegangsbeveiliging en dataencryptie van Salesforce.

Office 365 security

Office 365 advanced antimalware en ATP

Office 365 advanced bescherming tegen SPAM, phishing, Business E-mail Compromise, antivirus, antimalware, cloud-sandboxing, zowel voor Exchange Online, OneDrive for Business en SharePoint Online.

Lees verder
Office 365 back-up

Specifieke back-up voor Office 365 waarbij centraal gecontroleerd data in het geheel of per bestand kan worden teruggezet.

Lees verder
Office 365 continuity

Gegarandeerde beschikbaarheid van de Office 365 omgeving via niet-Azure omgevingen indien de Microsoft Office 365 / Azure omgeving tijdelijk niet beschikbaar is.

Lees verder
Office 365 archiving

Archiveringsopslag van Office 365 data naar een separate externe storage ten behoeve van archivering, compliance, kostenbesparing, continuïteit en flexibiliteit.

Lees verder

DevSecOps

Container security

Specifieke container firewall binnen één of meerdere hosts ter controle van east-west inter-container en microservice verkeer binnen een CI / CD ontwikkelomgeving.

Lees verder
DevSecOps secure code scanning

Automatische securityscanning op kwetsbaarheden van nieuwe en bestaande development code tijdens het CI / CD proces.

Lees verder

Netwerk security

Netwerk firewall (NGFW, datacenter, segmentatie, cloud, as a service)

Netwerksecurity op poort, applicatie en segmentniveau, inclusief IPS en eventueel e-mail- en web-security, zowel als datacenter, cloud, edge- en / of segmentatiefirewall.

Lees verder
Firewall as a service

Netwerkfirewall als lokale managed dienst of als externe clouddienst.

Netwerk IDS / IPS

Intrusion detectie en preventie op netwerkstromen om misbruik door exploits en hackers van systeem-kwetsbaarheden te voorkomen, ook in te zetten als netwerk virtual patching oplossing.

Lees verder
Sandbox (netwerk, endpoint, SaaS)

Uitvoeren en analyse van verdachte bestanden in een separate beveiligde virtuele sandbox omgeving om nieuwe en onbekende bedreigingen vroegtijdig te ontdekken, zoals bijvoorbeeld ransomware.

Lees verder
VPN en remote access

Versleutelde Virtual Private Network verbinding om gebruikers of locaties beveiligde toegang te kunnen verlenen tot een netwerk.

Lees verder
2 factor authentication

Sterke authenticatie door middel van een tweede factor (''iets dat je hebt'') in de vorm van een fysieke, SMS of mobiel token naast de gebruikelijke username / password combinatie (''iets dat je weet'').

Lees verder
Vulnerability management (on-premise, IaaS)

Automatische periodieke scan van netwerksystemen en applicaties voor het opsporen, kwalificeren en priorisering op basis van geassocieerde risico's in zowel on-premise, private en public clouds.

Lees verder
Dynamische microsegmentatie

Dynamische microsegmentatie in on-premise, datacenters, private en public cloud omgevingen gebaseerd op applicaties, workloads en de onderlinge relaties.

Lees verder
NAC

Controle op device toegang tot een netwerk, op basis van herkenning en authenticatie van een device op basis van een voor gedefinieerde policy.

Lees verder
NextGen secure SDWAN

Software Defined access management op basis van VPN tussen bedrijfslocaties, gebruikers, public en private clouds inclusief security policies, quality en connectivity control, vervanging van MPLS netwerken.

Lees verder
HSM PKI

Hardware Security Module voor gecertificeerde beveiligde opslag van digitale encryptiesleutels.

Endpoint security

Advanced endpoint security

Beveiliging van server, laptops en servers door middel van een combinatie van meerdere technieken: NextGen signature based scanning, A.I. technieken, gedragsanalyse en sandboxing.

Lees verder
Hostbased firewall

Specifieke firewall geïnstalleerd op endpoints zoals desktop, laptop of servers ter controle van inkomend en uitgaand netwerkverkeer.

Lees verder
Hostbased IDS / IPS

Intrusion detectie en preventie op netwerkstromen geïnstalleerd op endpoints zoals desktops, laptops of servers om misbruik door exploits en hackers van systeemkwetsbaarheden te voorkomen, ook te gebruiken als virtual patching oplossing.

Lees verder
Virtual patching

Proactieve bescherming van netwerkcomponenten en endpoints om misbruik door exploits en hackers van patchkwetsbaarheden te voorkomen als gevolg van verouderde systemen of een vertraagd patchproces / procedure.

Lees verder
Endpoint encryptie

Versleuteling van harddisks van laptops of andere endpoints en het centraal managen van deze versleuteling.

Endpoint detection and response (EDR)

Diepgaande forensische inspectie op endpoints van ontdekte malware, exploits en andere gevaren.

Secure USB Sticks

Hardened (XTS-AES 256-bits) hardware versleuteld en PIN beveiligde USB sticks, op basis van FIPS 140-2 Niveau 3, CESG CPA, NATO Restricted en NLNCSA Departementaal Vertrouwelijk certificeringen.

Lees verder

E-mail protection

DMARCSaaS

Geautomatiseerde workflow management voor het gehele proces van inrichting, monitoring en beheren van SPF, DKIM en DMARC (''reject'').

Lees verder
Business E-mail Compromise, SPAM, phising en CEO fraud protectie

Gecombineerde oplossing ter bescherming van organisaties tegen frauduleuze geldovermakingen door gecomprimiteerde accounts, SPAM, phishing, spoofed e-mail en CEO fraude.

Lees verder
E-mail security

Anti-malware, anti-SPAM, zero days sandboxing en anti-Business E-mail Compromise van e-mail berichten van on-premise en Office 365 e-mails.

Lees verder
E-mail encryptie

Versleuteling van individuele e-mail berichten.

Data loss prevention

Data loss prevention platform (multicloud)

Oplossing tegen het lekken van gevoelige (privacy) data. Via classificering (taggen) en / of context based herkenning voor zowel on-premise endpoints, SaaS en public clouds.

Lees verder
Data discovery en classification

Analyseren en classificeren van bulkdata in on-premise, datacenter en cloud-omgevingen.

Back-up

Back-up

Een kopie van datagegevens, dat centraal gecontroleerd in het geheel of per bestand kan worden teruggezet voor on-premise en cloud applicaties.

Lees verder

Mobile security

Mobile device and application management

Beheer van mobiele devices (tablets / smartphones) en controle op gebruik van mobiele applicaties.

Mobile security

Beveiliging van mobiele devices (tablet / smartphone) op basis van antimalware.

OT security

OT security

Operational Technology Security ten behoeve van de bescherming van Industrial Control Systems (ICS) netwerken zoals SCADA systemen.

Lees verder

NextGen SIEM en automation

NextGen SIEM

Verzamelen, correleren en analyseren van een mogelijke cyberaanval gebaseerd op events, afwijkend gebruikers- en eventgedrag inclusief automated workflow case management en incident response.

Lees verder
SOAR / SOAPA

Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) Platform om incidenten vanuit een SIEM en andere bronnen automatisch om te zetten naar incident response workflows.

Lees verder
Security automation

Geautomatiseerde security en remediation processen toegepast op en tussen verschillende securityproducten.

Global Threat intell

Analyse en inzichten in tactieken, technieken en procedures van individuele aanvallers en groeperingen waarop afnemer diagnoses en reacties kan plannen tegen toekomstige incidenten.

Lees verder
Cybersecurity verzekering

Cybersecurity verzekering voor dekking van de opgelopen financiële schade ten gevolge van cybersecurity incidenten.

Lees verder