Wat is een Security Gap Analyse

Amitron signaleert een duidelijk toename in de vraag naar een Security Gap Analyse bij haar klanten. Amitron ontwikkelde zijn eerste Gap Analyse al weer en een paar jaar geleden, mede op verzoek van klanten. De vraag naar een heldere en pragmatische analyse is sinds die tijd alleen maar toegenomen. Voor die klanten die nog niet bekend zijn met onze Security Gap Analyse hier in het kort onze uitleg.

Security Gap Analyse

Dit betreft een breedvoerige scan waarbij de complete IT security in kaart wordt gebracht, inclusief adviezen voor korte en lange termijn security strategie en de benodigde budgetten per onderdeel. De Gap Analyse betreft een uitgebreide analyse waarin ‘Best Practises’ worden vergeleken met de huidige security programma’s en de praktijk. Doel is om een gedegen advies te geven voor quick win en wat op termijn gedaan kan worden om de algehele IT security te verhogen. Hiervoor segmenteren wij de IT omgeving in 4 groepen en gaan binnen deze groepen, op 50 IT security gerelateerde onderdelen, een scan maken van de IT omgeving.

Resultaten worden beschreven in een uitgebreid management rapport

  • Duidelijke omschrijving per onderdeel waarin risico's en adviezen worden benoemd
  • Resultaten anaylse worden per onderdeel beschreven en genwenste aanpassingen worden benoemd
  • Advies op korte, middellange en lange termijn, inclusief benodigde budgetten
  • Uitstekende basis voor een lange termijn security visie/strategie
  • Uitstekend instrument om het management inzicht te geven in dreigingen en benodigde oplossingen