Overheden moeten voldoen aan de strikte instellingen voor DMARC en SPF, vóór het eind van 2019! Is uw organisatie er klaar voor?

Overheidsinstellingen zijn verplicht om vanaf eind 2019 te voldoen aan de strikte instellingen voor DMARC en SPF. Deze tools kunnen spoofing en spam vanuit uw email domein tegen gaan. Om de strijd met deze e-mail fraude tegen te gaan moet er voor 2019 aan deze eisen voldaan zijn. Op 18 april 2018 heeft het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) op advies van Forum Standaardisatie met deze nieuwe afspraak ingestemd.

Door SPF, DKIM en DMARC juist in te stellen is het mogelijk om e-mails die worden verzonden bij een phishingaanval te blokkeren. DMARC zorgt ervoor voor dat het gemeld wordt als een domein wordt misbruikt. Met onze nieuw ontwikkelde dienst DMARCSaaS™kunt u dit via een geautomatiseerde workflow inrichten.

Waarom DMARCSaaS voor de overheid?

Voorkomen van reputatie- en imago schade

Het voorkomen van reputatie- en imagoscahde is zeer belangrijk voor overheidsinstellingen. Aangezien dat deze instellingen heel gevoelig zijn voor deze schade is het van belang dit goed te beveiligen. voorkomen van Reputatie- en imagoschade is van groot belang voor de betrouwbaarheid van de organisaties. DMARCSaaS™ helpt u hiermee waardoor u kunt garanderen dat u spoof proof bent en er geen fraudelente mailtjes meer vanuit uw e-maildomein verzonden wordt.

Naast het beschermen van uw imago en het voorkomen van reputatieschade heeft DMARCSaaS™ nog meer voordelen zoals het voorkomen van financiële schade en het niet verzenden van phishing e-mails.

DMARCSaaS™

DMARCSaaS™ is een geautomatiseerde workflow service voor het inrichten, monitoren en beheren van drie bekende toegepaste e-mail authenticatie technieken voor het inkomende en uitgaande e-mailverkeer: SPF, DKIM en DMARC. Hiermee worden e-mail risico’s voorkomen.


DMARCSaaS™ bestaat uit een initiële inrichtingsperiode en een opvolgende monitoringsperiode. De inrichtingsperiode bestaat uit het instellen van de DMARC, SPF en DKIM voor een beter mail beleid. Dit doen we totdat we het eindoel ("p=reject") hebben bereikt. Hierna begint de monitoringsperiode waarin de domeinen worden gecontroleerd en getest. Daarnaast wordt er een advies uitgebracht aan de IT verantwoordelijke. Dit alles wordt gedaan via een dashoard die u door middel van een online portal altijd kun raadplegen.

Meer informatie over DMARCSaaS™?