Als onderdeel van DMARCSaaS™ wordt er een portal vanaf de instellingsperiode beschikbaar gesteld, met hierin de resultaten van de SPF, DKIM en DMARC controles. Dit DMARCSaaS™ dashboard bestaat uit een een verzamelingen panelen met grafieken en overzichtslijsten. Binnen het dashboard zijn er allerlei filters toe te passen. Zo is de datum periode te selecteren op bijvoorbeeld dagen, maanden etc. Het dashboard past zich hier vervolgens op aan.

Indien er over meerdere domeinen wordt gerapporteerd kan er vervolgens per domein worden geselecteerd. De te gebruiken panelen in van de portal staan in het dashboard staan hieronder beschreven.

Het overzicht toont grafisch de resultaten van de SPF, DKIM en DMARC controles welke uitgevoerd zijn op e-mailberichten van het domein. Een goene kleur betekent dat de zogenaamde ‘’allignment’’ klopt. Met andere woorden: het domein van het zichtbare afzender e-mailadres in het e-mailbericht komt overeen met de geverifieerde e-mailserver van deze afzender. Zodra deze SPF en/of DKIM allignment klopt voldoet de DMARC controle en kleurt deze ‘’passage’’ groen. Een e-mailbericht is dan daadwerkelijk -geverifieerd- origineel afkomstig van het juiste afzenderdomein en dus betrouwbaar.

De kleurverdeling komt overeen met het percentage verdeling van de e-mailberichten waarover gerapporteerd wordt en welke wel of niet voldoen aan de SPF Allignment, DKIM Allignment en DMARC Passage. Het is mogelijk door op een kleur in de ringen te klikken selectief in te zoomen op de bewuste selectie. Het dashboard past zich vervolgens automatisch aan.

Hoe groener de cirkels hoe meer e-mailberichten positief geauthentiseerd zijn en inderdaad origineel afkomstig zijn van het juiste afzenderdomein en dus betrouwbaar. DMARCSaaS streeft naar zoveel mogelijk groen.

De SPF Allignment Details tonen per gerapporteerd e-mailbericht, met welk resultaat de SPF-authenticiteit van dit e-mailbericht door de ontvangende partij is beoordeeld, en of er zich fouten hebben voorgedaan tijdens deze controle.

Header From: zichtbare domein in het e-mailbericht (RFC5322.FROM) waarvan het e-mailbericht afkomstig zou zijn.

Envelope From: niet direct zichtbare e-mailadres/domein (RFC5321.MAIL FROM) dat wordt gebruik voor een Non-Delivery Report en de basis vormt van de SPF-controle.

SPF Result: resultaat van de SPF-controle.

SPF Alligned: vergelijkingsresultaat tussen de Envelope From en Header From e-mailadressen.

Reverse DNS Base: domeinnaam welke gekoppeld is aan het IP-adres van de verzendende e-mailserver.

Messages: aantal e-mailberichten met hetzelfde resultaat waarover gerapporteerd is.